Halebić doo

Dr.Avde Sućeske 12
71210 Ilidža

Tel: +387 33 781 791
Fax: +387 33 781 790

email: info@halebic.ba

Stranica je trenutno u izradi