Servis alata

Sve procese obrade odvajanjem neizbježno prati i proces trošenja oštrice reznog alata. Proces trošenja nastaje kao posljedica opterećenja kojima je alat izložen prilikom procesa obrade materjala.
Alat koji više ne može obavljati zahtjevanu funkciju dosegao je korisni vijeka trajanja. Ne postoje jedinstveni kriteriji istrošenosti oštrice alata, sve ovisi o konkretnoj situaciji. Kao kriteriji postojanosti mogu se uzeti vrijednosti parametara obratka (hrapavost i dimenzije) ili mjerljivih veličina procesa (sile, snaga, moment, vibracije itd). Postojanost i vijek trajanja oštrice ovisi o materijalu alata i obratka, režimu rada, a posebno brzine rezanja. Kada je alat zatupljen dolazi do loma oštrice.

Naš servisni centar je opremljen savremenim CNC mašinama za servis i u mogučnosti smo pružiti uslugu oštrenja i servisiranja slijedećih alata za drvnu, metalnu, ALU i PVC industriju: